Założycielem firmy był Władysław Szeliga, który swoją przygodę z rzemiosłem rozpoczął już jako nastolatek w kuźni u swojego dziadka Pawła Olczaka, Kowala Artystycznego we Mszczonowie niedaleko Warszawy. W 1944 roku Władysław ukończył technikum Złotniczo-Metalowe w Warszawie. W trakcie nauki a także trzy lata po ukończeniu szkoły (1942-1947 r.) odbywał praktyki jako uczeń w firmie Pana B. Syrzyckiego, następnie w latach 1947-50 praktykował i przygotowywał się do egzaminu mistrzowskiego w firmie „Oprawa” Mistrza Nowaka.

Tytuł Mistrza Złotnictwa Władysław Szeliga uzyskał w 1948 roku zdając egzamin mistrzowski, potem był projektantem biżuterii w Państwowej Centrali Jubilerskiej po czym w 1948 roku otworzył własną Pracownię Złotniczą przy ul. Marszałkowskiej 48 w Warszawie. Zakład zmieniał adres jeszcze trzykrotnie: najpierw przy al. Jerozolimskich 46, następnie przy ul. Rutkowskiego by w końcu „osiąść” przy ul. Hożej 62, gdzie pracownia funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W pracowni początkowo pracował pan Władysław wraz z żoną i swoimi dwoma synami. W 1991 r. pracownie przejął syn pana Władysława – Grzegorz, Mistrz Złotnictwa (Egzamin Mistrzowski zdał w 1978 roku). Tradycyjne metody pracy doceniło grono znanych klientów, m.in. Hanna Bielicka, Jerzy Połomski, Marek Kotański, członkowie zespołu Czerwone Gitary, Mira Kubasińska. Wykonano tu również obrączki, które nosili Jadwiga Barańska i Jerzy Binczycki w filmie „Noce i dnie”.